Revízie OOP

Posted by .

Ponúkame Vám naše služby v oblasti kontroly a revízie osobných ochranných prostriedkov (OOP) pre práce vo výškach podľa EN 365.

Sme odborne spôsobilou osobou pre periodické kontroly všetkých druhov a značiek  OOP vyrábaných a dodávaných na Slovensko. Tieto musí mať ich používateľ, pokiaľ pracuje vo výške, pravidelne skontrolované.

Platne zákonné úpravy sú:

  • § 5. odsek 2. nariadenia vlády č. 392/2006, Z. z. SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
  • STN EN 365:2004/AC – 83 2623 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky – Všeobecné požiadavky na návody na použitie, údržbu, periodické skúšanie, opravu, označovanie a balenie.

 

Revízie OOP zabezpečujeme v našich priestoroch, prípadne u Vás po vzájomnej dohode. Pre ďalšie informácie nás prosím kontaktujte na čísle 0949 754 146.

 

Čo si pripraviť na revíziu OOP?

Všetky časti OOP musia byť fyzicky odovzdané na revíziu. Pripravte tiež všetku sprievodnú dokumentáciu, t.j. návody na použitie, evidenčné listy OOP, protokoly o kontrole. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a za rozumnú cenu.

 

Certifikát pre revíziu všetkých OOP

Certifikát k revízii OOP značiek Singing Rock, Lanex, Tendon, Raveltik, Grivel, Kong a Kask

Rozsah oprávneni pre Singing Rock, Kask, Raveltik, Grivel, Lanex, Tendon

 

Comments are closed.