Brožúrka o lesoparku Chrasť

Posted by & filed under Novinky.

Brožúrka popisuje bohaté možnosti na trávenie voľného času v lesoparku.

Spracovalo občianske združenie Preles a vydané v spolupráci s Mestom Žilina v roku 2011 vďaka finančnej podpore z programu Šanca pre Vaš region v Nadacii Orange.

Comments are closed.