Posts By: vladyadmin

Informačná správa o sezóne 2012 v lanovom parku

Posted by & filed under Novinky.

Prečítajte si informačnú správu o tom, ako sa nám viedlo v roku 2012. A ak nám budete chcieť dať spätnú väzbu na to, čo robíme, budeme veľmi radi. Emailom na: info@lanovyparkpreles.sk. Prajeme Vám pokojné prežitie Vianočných sviatkov a zimný vstup do Nového roka! Informačná správa o sezóne 2012 tu.  

Sezóna 2012 je ukončená

Posted by & filed under Novinky.

Sezóna 2012 v Lanovom parku Preles je ukončená. Ďakujeme Vám, že ste s nami celý rok liezli, radovali sa, trávili čas v prírode. Už teraz pre vás pripravujeme novinky pre rok 2013. Tešíme sa na vás v novej sezóne! Skupinám nadšencov nad 7 osôb, ktorým nevadí zima a mráz radi ponúkneme naše služby aj mimo… Read more »